DIGAME - DIGITALIZATION OF MARKETING EDUCATION

DIGITALISAATION TUTKIMINEN

Korkeakouluopetus on voimakkaassa murroksessa diginatiivien ja yleisen digitalisaation myötä. Yhteiskunnassamme on voimakkaasti vallalla halu digitalisoida opetusta. Nähdään, että digitalisointi mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta ja että sen avulla voidaan nopeuttaa oppimisprosesseja. 

Erityisesti pelillistämisen on nähty lisäävän kiinnostusta aktiiviseen oppimiseen, sillä pelaamisen ohella oppiminen parhaassa tapauksessa tapahtuu kuin itsestään. Hyviä kokemuksia onkin esimerkiksi strategiatason peleistä sekä markkinoinnin simulaatiopeleistä. Opiskelijat innostuvat etenkin kilpailullisen asetelman myötä ja samalla huomaavat, miten liiketoiminta pyörii. 


Riittävän hyvän oppimisen takaamiseksi tarvitsemme kuitenkin lisää kriittistä tutkimustietoa digitaalisen opetuksen kehittämisestä sekä pelillistämisen elementtien hyödyntämisestä oppimisessa. Muutoin vaarana on, että digitalisaation myötä oppimisesta tuleekin pinnallista digiloikkimista syvällisemmän ymmärryksen kehittymisen sijaan. Peli itsessään voi nousta liiankin oleelliseen rooliin, eikä opiskelija kykenekään luomaan linkityksiä pelin, teorian ja käytännön välillä. On kiinnostavaa ja tärkeää ymmärtää, millaiset digitaaliset ratkaisut missäkin tilanteessa tukevat syväoppimista parhaiten. 


Omassa, markkinoinnin opetuksen digitaalinen pelillistäminen – toimintatutkimushankkeessa, on tarkoitus luoda ja testata tutkimustulosten valossa innovatiivisia ja opiskelijalähtöisiä opetuksen menetelmiä, joiden avulla pyritään saavuttamaan syväoppimista digitalisaation ja pelillistämisen keinoin.  


Olen saanut tähän projektiin pienen apurahan Liikesivistysrahastolta syksyllä 2016. Tällä apurahalla on tarkoitus kannustaa opettajia kokeilemaan pelillistämisen elementtejä osanaomaa opetustaan ja tutkia sen vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen. Apuraha mahdollistaa tutkimuksen tekemisen ja tulosten raportoinnin niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla.

Olen aktiivinen opetuksen kehittäjä ja tutkija. Toimin Journal of Marketing Education - lehden toimituskunnassa ja juurkin tällä hetkellä vierailevana toimittajana. JMEd:n lisäksi olen julkaissut ja toiminut vertaisarvioitsijana Marketing Education Review - lehdessä.

Lue alta lisää aikaisemmista opetuksen kehittämiseen liittyvistä tutkimuksistani. Vielä alempaa löydät listan konferenssijulkaisuistani, jotka osoittavat minun laaja-alaisen osaamisen opetuksen ja digitalisaation alalla. 

 

TEEN, TUTKIN JA KEHITÄN

OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUTKIMUS

Yliopistossa on tärkeää suhtautua kriittisesti kaikkeen tekemisen. Siksi minäkin teen, tutkin ja kehitän opetusta ja oppimista.

 

STRATEGIC SALES MANAGEMENT

Marketing Education Review

Artikkelissa "Success Factors in Teaching Strategic Sales Management– Evidence from Client-Based Classroom and Web-Based Formats" vertailimme kollegan kanssa strategista myynnin johtamisen opetusta lähiopetuksena sekä verkko-opetuksena.
Verkossa toimii tietynlaiset ratkaisut paremmin kuin toisenlaiset. Kohderyhmällä ja en taustatiedoilla on myös suuri merkitys opetuksen onnistumisessa erityisesti silloin kun lähestymistapana on konstrukivistinen opetus.

LUOVAN OPPIMISPROSESSIN ARVIOINTI

Journal of Marketing Education 2013

Luovat prosessit ovan mahtavia opetuksessa, mutta aiheuttavat valtavasti päänvaivaa arvioinnissa. Pitäisikö arvioida lopputuloksen luovuutta vai soveltuvuutta liike-elämään? Pitääkö huomioida prosessi, jos idea on valtavan hyvä? Entä ne tunnolliset oppilaat, jotka ovat puurtaneet koko kurssin, mutta saavuttaneet vain keskinkertaisen tuloksen? 
Artikkelissa "The challenge of assessing creative problem solving in client-based marketing development projects: A SOLO taxonomy approach" kehitän viitekehyksen, jolla voidaan arvioida luovaa ongelmanratkaisua tylekämälähtöisissä projekteissa. Viitekehys on käytössä eri kursseilla. 

TEACHING THE FUTURE MARKETERS

Acta Wasaensia 290

Väitöskirjatutkimuksessani perehdyin markkinoinnin opetuksen johtamiseen. Kontekstina minulla oli "fuzzy front end" - tuo epämääräinen aika, jolloin tarvitaan luovuutta, mutta ei vielä nähdä tulevaa.


Tärkeää oli ymmärtää, miten työelämää imitoivaa opetusta, sellaista, jossa yhdistyy luovuus, epävarmuus ja monialaisuus, voi johtaa. Monialainen opetus onkin ollut minulle tärkeää kautta aikojen, mutta se ei missään tapauksessa ole helppoa.


Tutkimuksessani kehitettiin malli siitä, miten opettajan tulisi tasapainotella erilaisten haasteiden kesken ja tukea opetusta kriittisellä ja luovalla prosessilla. Malli on käytössä opetuksessani.

MEA - MARKETING EDUCATIORS' ASSOCIATION

Ja muut alan konferenssit

Osallistun vuosittain markkinoinnin opetuksen konferenssiin sekä pyrin osallistumaan kansaliseen PedaForumiin. Näissä olen aina mukana tutkimuksilla joko yksin tai kollegoiden kanssa. 
Olen mukana parissakin  kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, toisessa tutkitaan sukupuolisuutta markkinoinnin opetuksessa ja toisessa teknologian hyväksymistä. 
Tiesitkö, että liiketalouden oppikirjat kansainvälisesti katsottuna asettavat miehet ja naiset jo lähtökohatisesti erilaisiin rooleihin?

KONFERENSSIJULKAISUT

UUTTA YMMÄRRYSTÄ LUOMASSA!

Jaskari, M.-M. & Baalbaki, S. (2016) Comparing Higher Marketing Education in Finland and USA. In Nelson, M. M. & Merriman, C. (Eds) 2016 Annual Conference Proceedings - Advancing the Practice and Scholarship of Marketing Education to New Heights (Conference position paper presentation)


Lynne Freeman, L., Cadwallader, S., Greenacre, L., Jaskari, M.-M. & Spanjaard, D. (2016). In Striving to be Authentic are We Supporting the Glass Ceiling? An Unexpected Consequence of Choosing a Textbook. In Nelson, M. M. & Merriman, C. (Eds) 2016 Annual Conference Proceedings - Advancing the Practice and Scholarship of Marketing Education to New Heights (Conference position paper presentation)


Borisov, Päivi & Minna-Maarit Jaskari (2016). What and How do Students Learn through Marketing Simulation Games? In Nelson, M. M. & Merriman, C. (Eds) 2016 Annual Conference Proceedings - Advancing the Practice and Scholarship of Marketing Education to New Heights (Conference competitive paper presentation)


Jaskari, Minna-Maarit, Petkus, E. Jr., DeMaio, K., Freeman, L. & Spanjaard, D. (2015). Emotions in Marketing Education: Theoretical Groundings and Directions for Future Research In Black, G.S. & Nelson, M.M. (Eds). 2015 Annual Conference Proceedings - Teaching Marketing to New Generations and Non-Traditional Students, 123-125. (Conference special session)


Freeman, L., Cadwallader, S., Greenacre, L., Jaskari, M.-M., & Spanjaard, D. (2015). What do You Want to Be When You Grow Up? A Cross-cultural Study of the Impact of Gender on the Career Aspirations of Marketing Students In Black, G.S. & Nelson, M.M. (Eds). 2015 Annual Conference Proceedings - Teaching Marketing to New Generations and Non-Traditional Students, 220-221.


Jaskari, Minna-Maarit (2015). How to Enhance Marketing Students’ Professional Identity Construction In Black, G.S. & Nelson, M.M. (Eds). 2015 Annual Conference Proceedings - Teaching Marketing to New Generations and Non-Traditional Students, 171.


Jaskari, Minna-Maarit (2014). Supporting creative and business-oriented critical thinking in client-based projects. In Black, G.S. & Eaton, J.P. (Eds). 2014 Annual Conference Proceedings - Marketing Educators’ Teaching Challenges and Career Opportunities, 4-6.


Jaskari, Minna-Maarit (2014). Building marketing students’ confidence in accounting for marketing. In Black, G.S. & Eaton, J.P. (Eds). 2014 Annual Conference Proceedings Marketing Educators’ Teaching Challenges and Career Opportunities, 98-99.


Jaskari Minna-Maarit (2013). Developing the skills of future marketers in client-based marketing projects. Extended abstract in the Proceedings of the Marketing Educators conference 2013.


Jaskari Harri & Minna-Maarit Jaskari (2013). Client-based teaching of strategic sales management – comparing face-to-face and web-based formats. Full paper in the Proceedings of the Marketing Educators conference 2013.


Jaskari Minna-Maarit (2012). Teaching the fuzzy front end of innovation: real-life application with cross-functional and international teams, In the Proceeding of the Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Robinson Leroy Jr (ed), 314 – 322.


Jaskari Minna-Maarit (2011). Making sense of marketing students’ professional identity construction through multidisciplinary project course, In the Proceedings of the 16th Annual Education, Learning, Styles, Individual differences Network, ELSIN, 247 – 254.


Jaskari Minna-Maarit (2011). Kokemuksia kansainvälisestä ja monialaisesta opiskelijayhteistyöstä Peda-Forum 1/11, 28-30.


Jaskari Minna-Maarit (2009). ”Developing a Creative and Effective Physical Learning Space for Business Students - a learner-centered approach “, Proceedings of the Academy of Marketing, Annual Conference 2009

               

Jaskari Minna-Maarit (2009). ”Learner-centred development of learning environment”, in the Learning by Developing - New Ways to Learn, Proceedings of the 2nd Conference of Innovative Pedagogical Models in Higher Education, Laurea publications D7, 2009


Jaskari Minna-Maarit (2008). ”Put your hands in dirt and dig for solutions - coaching the learning process in authentic cases” Learning by Developing - New Ways to Learn. Proceedings of the 1st Conference of Innovative Pedagogical Models in Higher Education, Laurea publications, 2008


Jaskari Minna-Maarit (2008). “The New Holistic Model For Learning Enhancement In The Context Of Higher Marketing Education” In the Proceedings of the Academy of Marketing Annual Conference 2008

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

+358 500 800 246

Yliopistonranta, 65200 Vaasa, Finland

©2017 by Minna-Maarit Jaskari. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now