DIGITALISAATIO TUTKIMUKSESSA

CASE: HAVE YOU EVER EATEN HORSEMEAT?

Digitalisaatio vaikuttaa tutkimukseen monella eri tavalla. Se voi näkyä niin aiheissa, teorioissa, aineistoissa kuin vaikkapa tutkimuksen esittämistavassa.

"Have you ever eaten horsemeat?" - on tutkimukseen perustuva video, jonka konkreettisesta toteutuksesta olen vastannut. Video pohjautuu Nordic Journal of Business - lehdessä julkaistuun artikkeliimme kuluttajan kokemukseen hevosenlihan kuluttamisesta: Jaskari Minna-Maarit, Leipämaa-Leskinen Hanna, Syrjälä Henna
– Revealing the paradoxes of horsemeat – The challenges of marketing horsemeat in Finland

Itse  video on toteutettu omalla videokameralla, Moviemaker - ohjelmistolla ja hyödyntäenkaikille tuttua powerpointia kuvien tuottamisessa. Ääni on nauhoitettu erikseen. Videosta on julkaistu niin TRAILER kuin itse VIDEO Vimeo - palvelussa. 

Tällä videolla osallistuimme tutkijakollegoiden kanssa filmifestivaaleiille kulutustutkimuksen tunnetuimpaan ja laajimpan kansainväliseen konferenssiin ACR - Association for consumer research.

Video ei suinkaan ole kertakäyttöinen. Filmifestareiden jälkeen tätä on käytetty monessa opetuksessa. Se on esimerkkinä tutkimuksen popularisoinnista. Se on esimerkki kulttuurillisesta kulutustutkimuksesta. Sitä käytetään niin kuluttajakäyttäytymisen, metodologian kuin pedagogiikankin luennoilla.

p.s. Kuvassa tutkijat Hanna Leipämaa-Leskinen, Henna Syrjälä sekä minä videon ensi-illassa. Kuohuvaa, mansikoita ja vaahtokarkkeja!

 

MONET MAHDOLLISUUDET TUTKIJALLE

DIGITALISAATIO TUTKIMUKSESSA

Nopeasti etenevä digitalisaatio mahdollistaa tutkijalle monenlaisia mahdollisuuksia. Edellä oleva esimerkki kertoo erityisesti siitä, miten tutkimustuloksia voidaan popularisoida.

Omien artikkelien videoiminen avaa tutkimustuloksia laajemmalle yleisölle niin oman ammattipiirin sisällä kuin kansanomaisemmin, Tämä taas toteuttaisi yhtä yliopiston tarkoituksista - tuoda tutkimustuloksia nopeasti ympäröivän maailman tueksi.


Monet tutkijat huomioivat digitalisaation aineiston keruussa. Sosiaalinen media ja netbografia on kulutustutkimuksessa käytetty jo vuosikausia. Suuret tietomassat eli Big Data tuottaa tietoa, mutta tarvitaan tutkijoita tuottamaan ymmärrystä. Useat sovelluksen mahdollistavat oman aihealueen seuaamisen ja analysoinnin. Itse olen käyttänyt esimerkiksi twitter-dataa, kun etsin tietoa korkeakoulutuksen digitalisaatiota ja pelillistämisestä #digitalizationofhighereducation #gamification #highereducation #marketing


Digitalisaatio vaikuttaa myös tutkijoiden verkottumiseen. Tutkijat voivat olla esillä useissa eri medioissa, kuten ResearchGatessa, Academia.Edu:ssa, GoogleScholar:ssa ja LinkedIn:ssä. Nämä palvelut mahdollistavat tutkimustulosten esittelyjen lisäksi erilaiset ryhmät, joissa tavataan ja keskustellaan oman alan tutkijoiden kanssa.


Digitalisaatio muuttaa tutkijan työtä tulevaisuudessa. Se voi olla hauskaa ja inspiroivaa mutta tuo myös mukanaan haasteita. Niin kauan kun digitaaliset välineet auttavat työn edistymisessä, ovat ne hyödyllisiä. Kokonaan ne tuskin syrjäyttävät inhimillistä ja uutta luovaa ajattelua.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

+358 500 800 246

Yliopistonranta, 65200 Vaasa, Finland

©2017 by Minna-Maarit Jaskari. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now